Show Menu

De Spectrumschool in Deurne hielp ons met de inrichting van enkele winkels

De Spectrumschool biedt parktijkgerichte technische- en beroepsopleidingen aan. Deze school zet expliciet in op werkplekleren om de leerlingen de kans te geven hun leerproces af te toetsen aan de realiteit. Zo krijgen de leerlingen een bredere kijk op de leerinhouden en oefenen ze tal van vaardigheden die tijdens de lessen moeilijk aan bod kunnen komen.  Dit gebeurt via stages in bedrijven en verschillende succesvolle projecten, waaronder dus ook een samenwerking met het Pop Up TUBA festival.

De leerlingen van het 6e jaar Elektriciteit maakten onder begeleiding van hun leerkrachten de elektrische voorzieningen gebruiksklaar voor de pop-up shops “Speelwinkel”, “We are Kelly” en “Zoemi La Mouche”. Ze hebben er dus voor gezorgd dat de klanten zien wat ze kopen, de muziek door de winkel kan klinken, de kassa kan rinkelen en nog heel wat andere dingen die noodzakelijk zijn voor de shops in kwestie.

Zo zien deze jongeren in dat hun opleiding essentieel is voor tal van realisaties, maar ook die met dat tikkeltje meer. Ze ervaren zo dat ze ook in een toffe en creatieve omgeving met hun technische kunnen een meerwaarde kunnen bieden.

Website: www.spectrumschool.be

Facebook: www.facebook.com/spectrumschooldeurne
2e graad elektriciteit bso

7e jaar elektriciteit

3e graad elektriciteit BSO